Haitta-aine purku 

Säiliöhepo suorittaa haitta-aine purkutyöt erilaisille kiinteistöille asianmukaisilla kalustoilla Etelä-Suomen alueella.

Haitta-aine purkutöistä OKT-asukas saa kotitalousvähennystä verotuksessa siihen liittyvästä työn osuudesta. Säiliöhepo laskee ja täyttää kotitalousvähennysdokumentit työn osuudesta asiakkailleen valmiiksi.


Haitta-aineisiin luetaan mm: Asbesti, silikaattimineraalit ja PAH-yhdisteet. Haitta-aine kartoituksessa ilmi tulleiden vaarallisten rakennusmateriaalien purkutarpeet suoritamme alipaineistetetulla pölytön purku menetelmällä, tai muulla materiaalin erityisvaatimuksia noudattavaa purkutekniikkaa käyttäen.

Haitta-aine purkutyöt ja suunnitelmat esitetään ennen urakan aloittamista työmaata valvovalle viranomaiselle, joka hyväksyy suunnitelman ennen töiden alkamista.

Ennen haitta-aine purkutyöiden aloitusta on ensisijaisen tärkeää että kaikki rakennushankkeen osapuolet saavat haitta-ainepurkutyö-suunnitelman liitteineen, josta käy ilmi mahdolliset haittavaikutukset työmaajärjestelyihin ja aikatauluihin liittyen.

 

 

 

Haitta-aine purkutöiden toteutus

Haitta-aineita voi esiintyä kiinteistöissä ainakin rakennuslevyissä, maaleissa, saumauslaasteissa, liimoissa, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, muovimatoissa palokatkoeristeissä, julkisivumateriaaleissa, putkieristeissä, ilmastointikanavissa, kiukaiden- ja sähkökeskuksien palosuojalevyissä.

Haitta-aineiden purkutyöt tulee suorittaa aina

  • Työntekijöiden terveysriskejä välttäen
  • Haitta-aine kartoituksen avulla suunnitellun purkusuunnitelman mukaisesti

Pyydä meiltä tarjous haitta-aine purkutyön toteutuksesta kohteeseesi.

 

 

Pyydä tarjous tästä!