Asbestipurku 

Asbestipurku on luvanvaraista toimintaa ja sitä ohjaavat menettelytavat ovat kirjattu rakennusalan järjestöjen ohjeistuksiin. Säiliöhepo Oy tekee asbestipurkutyöt pääurakointina Etelä- Suomen alueella. Asbestipurkutyöt kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin, kaiken siihen liittyvän konkreettisen työn osalta.


Asbestipurku suunnitellaan asbestikartoituksessa löydettyjen vaarallisten asbestiesiintymien poistamiseksi.

Asbestipurkusuunnitelma tehdään ennen urakan aloittamista työmaata valvovalle viranomaiselle, joka hyväksyy suunnitelman ennen töiden alkamista.

Ennen asbestipurkutöiden aloitusta on ensisijaisen tärkeää että kaikki rakennushankkeen osapuolet saavat asbestipurkutyö-suunnitelman liitteineen, josta käy ilmi mahdolliset haittavaikutukset työmaajärjestelyihin ja aikatauluihin liittyen.

 

Asbestipurku tulee tehdä:

 

  • Purkutöitä tekevien työntekijöitä suojellen
  • Muiden samalla työmaalla olevien henkilöiden, mahdollisen asbestipölylle altistumisen estäen
  • Asbestityömaan asianmukainen suojaaminen pölyn leviämisen estämiseksi
  • Kohteen valmistumisen jälkeiset puhdistukset asbestijätteistä ja pölystä ja näiden siirto sovitulle jätteenkäsittelylaitokselle.

Asbestipurku tulee tehdä aina pölyämistä välttäen ja kuivana. Asbestijäte kerätään suurtehoimurilla ja asbestikäsittelylaitteilla suoraan pölyn leviämistä estäviin asbestijätesäkkeihin ja säiliöihin. Nämä merkitään asbestijätetarroilla.

 

 

 

Pyydä tarjous tästä!